660x500px_foto_6

Jerseykvæg
Dansk Jersey er en lille malkekvægsrace i forhold til mange andre racer. Vores kvæg for lov at gå rundt på eng-arealer hele sommerhalvåret og bliver hele tiden budt på nye spændende arealer. Det er godt for vores marker, og det er godt for køerne. Det hele handler om, at vi ønsker at udnytte de ressourcer, vi har.

Vi har køer, der giver mælk. Vi har stude, der giver mørt kvalitetskød med en helt unik smag. Studene står for naturplejen af vores engarealer og er derved med til at forbedre biodiversiteten i området.

Hovedparten af vores mælk leverer vi til Thise Mejeri.